Архівна практика

На базі кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчиз дисциплін розпочалася робота з формування архіву Науково-дослідної археологічної лабораторії.