Про підготовку матеріалів до ХІV випуску наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”. Серія історична

Шановні колеги!

Приймаємо матеріали до наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”.
Серія історична.
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства
освіти і науки України 11.07.2016 № 820). Вартість публікації 250 грн.
Тематика збірника охоплює найрізноманітніші проблеми історичних наук:
1. Іван Огієнко і його доба.
2. Державотворча та політична діяльність Івана Огієнка.
3. Іван Огієнко як духовний лідер і освітній діяч.
4. Методологія історії, історіографія та джерелознавство.
5. Проблеми всесвітньої історії.
6. Актуальні питання давньої та нової історії України.
7. Проблеми новітньої історії України

Інформаційний лист