Адаптація аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Проведена в Україні аграрна реформа і соціальні зміни на селі та в агропромисловому комплексі в значній мірі впливають на зміст аграрного законодавства. Україна, вступаючи до Ради Європи, взяла на себе обов’язки щодо вдосконалення аграрного законодавства, тому повинні бути внесені необхідні зміни до нього, що сприяло би гармонізації із законодавством європейських держав. На сьогодні адаптація українського аграрного законодавства до законодавства Європейського Союзу є однією із важливих умов реалізації членства нашої держави в європейських структурах, що є метою нашої держави. Першим кроком у наближенні законодавства України до сучасної Європейської системи права є вступ України до Ради Європи в 1995 р.
Основні правові моменти адаптації законодавства України до законодавства ЄС передбачено в угоді про партнерство та співробітництво, яка ратифікована Верховною Радою України 10.09. 1994 р. На адаптацію аграрного законодавства спрямована Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка схвалена 21листопада 2002 р., № 228-IV та Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004р. Також адаптації аграрного законодавства повинна сприяти постанова Кабінету Міністрів України від 15.10. 2004р., №1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу України».
З метою організаційного приведення українського законодавства у відповідність до положень законодавства ЄС в Україні діє Міжвідомча комісія із забезпечення виконання вимог директив ЄС та гармонізації стандартів, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію, положення про яку затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 620. Діяльність цієї комісії стосується виконання заходів щодо гармонізації законодавства України з вимогами ЄС.
До числа пріоритетних сфер вдосконалення аграрного законодавства у процесі його адаптації до законодавства ЄС, вважаю, слід віднести:
1) формування повноцінної інфраструктури аграрного ринку;
2) бюджетне фінансування агропромислового комплексу України;
3) кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських товаровиробників, включаючи іпотечне кредитування;
4) розвиток фермерських господарств та інших сільськогосподарських товарних агроформувань;
5) формування системи сучасних стандартів якості та сертифікація сільськогосподарської продукції;
6) формування ринку земель сільськогосподарського призначення, скасування дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення тощо;
З метою активного сприяння гармонізації аграрного законодавства України з законодавством Європейського Союзу варто було б організувати вивчення досвіду країн ЄС у розробці та прийнятті нормативних актів з питань регулювання аграрних відносин, в тому числі країн Східної та Центральної Європи, які приєдналися до ЄС або проходять процедуру приєднання; провести аналіз реалізації нормативних актів законодавства ЄС та їх впливу на розвиток сільського господарства; використовувати позитивний досвід розвинених країн в галузі формування, становлення, функціонування аграрного законодавства; вжити заходів щодо розширення вивчення європейського права, в тому числі аграрного законодавства ЄС, у вищих навчальних закладах України; розвивати міжнародне співробітництво та співпрацю в сфері аграрного, земельного та екологічного права.

Лубчинський А.А.