Згідно наказу “Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету на 2019-2020 навчальний рік” за кафедрою архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін закріплено наступні навчальні дисципліни:

№ з/п Назва навчальної дисципліни Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма спеціальності, на якій викладатиметься навчальна дисципліна
1 2 3

Ступінь вищої освіти „бакалавр“

1. Антропологія 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризм
2. Інформаційні технології в історичних дослідженнях 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
3. Історична інформатика в освіті та науці 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
4. Історія первісного суспільства 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
5. Основи конституційного та адміністративного права 052 Політологія за освітньо-професійною програмою Політологія
6. Основи теорії держави і права 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
7. Основи цивільного права 014 Середня освіта (Історія) за освітньою програмою Історія та правознавство
8. Спеціальні історичні дисципліни 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
9. Археологія 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
10. Практика: навчальна археологічна практика 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
11. Історична термінологія 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
12. Право: підприємницьке право 241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа
241 Готельно-ресторанна справа за освітньою програмою Готельно-ресторанна справа
13. Право: правове регулювання туристичної діяльності 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризм
14. Право: правознавство 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризм
241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа
15. Природоохоронне законодавство та екологічне право 101 Екологія за освітньою програмою Екологія
16. Правознавство 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
Ступінь вищої освіти „магістр“
17. Аналітико-синтетичне опрацювання документів 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
18. Археографія 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
19. Архівний та бібліотечний менеджмент і маркетинг 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
20. Експертиза цінності документів 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
21. Історія бібліотечної справи 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
22. Інформаційне право 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
23. Історія архівних установ України 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
24. Управлінське документознавство 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
25. Формування і використання архівного фонду України 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
26. Актуальні проблеми археологічних досліджень 032 Історія та археологія за освітньою програмою Архівознавство
032 Історія та археологія за освітньо-професійною программою Історія
27. Практика: виробнича науково-дослідна практика в архіві 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
28. Архівні менеджмент і маркетинг 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
29. Міжнародне право 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризмознавство
241 Готельно-ресторанна справа за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа
30. Наукова інформація в архівній справі 032 Історія та археологія за освітньою програмою Архівознавство
31. Практика: педагогічна (асистентська) практика 032 Історія та археологія за освітньою програмою Архівознавство
32. Правові засади регулювання архівної та бібліотечної справи в Україні 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
33. Правові основи діяльності вищої школи 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство
052 Політологія за освітньо-професійною програмою Політологія
34. Теорія і методологія архівознавства 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа
35. Українська історіографія 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
36. Документознавство й архівознавство та книгознавство й бібліотекознавство 061 Журналістика за освітньо-професійною програмою Журналістика
Ступінь вищої освіти „доктор філософії“
37. Актуальні проблеми сучасної історичної науки України 032 Історія та археологія за освітньо-науковою програмою Історія та археологія