Навчання

Перелік спеціальностей Перелік дисциплін, що викладаються за спеціальністю Семестр Курс
Археографія
 Історичний факультет Археологія  1-2  1
 Економічний факультет Антропологія  2  1
 Історичний факультет Джерелознавство історії Росії
 Історичний факультет Історія бібліотечної справи
 Історичний факультет Інформаційні системи в архівній справі  5
 Історичний факультет Історична термінологія
 Історичний факультет Історіографія архівознавства
 Історичний факультет Історія архівних установ України
 Історичний факультет Історія вчень про державу і право
 Історичний факультет Історія первісного суспільства  1  1
 Історичний факультет Історія Росії
Основи конституційного права
Конституційне право
 Історичний факультет Наукова інформація в архівній справі
 Історичний факультет Новітня історія Росії
 Історичний факультет Аналітико синтетичне опрацювання документів
 Історичний факультет Основи теорії держави і права  1  1
 Історичний факультет Пам’яткознавство
 Історичний факультет Правові засади регулювання архівної та бібліотечної справи України
Правовий захист дитини
Правові основи діяльності вищої школи
Правознавство
 Історичний факультет Спеціальні історичні дисципліни  1  1
 Історичний факультет Теоретико-правові основи освіти
 Історичний факультет Теорія і методологія архівознавства
 Історичний факультет Формування та використання архівного фонду України
 Історичний факультет Етнологія
 Історичний факультет Політичні партії Наддніпрянської України наприкінці ХІХ-ХХ ст.
Українська історіографія
 Економічний факультет Міжнародне право
 Історичний факультет Архівний менеджмент та маркетинг
  Історичний факультет Основи антропології  2  3
 Історичний факультет Документознавство і архівознавство та книгознавство й бібліотекознавство
 Історичний факультет Історична регіоналістика
 Історичний факультет Історична інформатика
СПЕЦКУРСИ
 Історичний факультет Країни СНД і Балтії