Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени та заліки

Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу К-ПНУ права на академічну мобільність