ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

Перелік дисциплін циклу вільного вибору студентів навчальних планів підготовки фахівців ступенів вищої освіти “бакалавр” (ІІ-ІV курси) та “магістр” (ІІ курс” на 2020-2021 навчальний рік

1. “Політичні партії Наддніпрянської України XIX – початку XX століть“, викладач – доктор історичних наук, професор Федьков О.М.

2. “Архівна система та НАФ України“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Лубчинський А.А.

3. “Етнологія“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Хоптяр Ю.А.

4. “Земельне право“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Адамовський В.І.

5. “Кінофотофоно документи в історичних дослідженнях“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Лубчинський А.А.

6. “Історична термінологія“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Хоптяр Ю.А.

7. “Європейські країни пострадянського простору: проблема вибору моделі розвитку“, – викладач – кандидат історичних наук, доцент Лубчинський А.А.

8. “Документознавство“,  викладач – кандидат історичних наук, доцент Лубчинський А.А.

9. “Пам’яткознавство“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Хоптяр Ю.А.

10. “Країни СНД і Балтії у пострадянський період“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Лубчинський А.А.

11. “Російський імперський проект ХХ-ХХІ ст.“, викдадач – кандидат історичних наук, доцент Хоптяр Ю.А.

12. “Новітня історія Росії ХХ-ХХІ ст.“, викдадач – кандидат історичних наук, професор Хоптяр Ю.А.

13. “Основи антропології“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Баженов О.Л.

14. “Сучасна національна історіографія нової і новітньої історії України“, викладач – доктор історичних наук, професор Федьков О.М.

15. “Археологія України“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Баженов О.Л.

16. “Як себе захистити: юридичний механізм захисту прав людини“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Адамовський В.І.

17. “Система захисту прав людини в Європейському Союзі“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Адамовський В.І.

18. “Біографістика та біографіка в історії і культурі“, викладач – доктор історичних наук, професор Федьков О.М.

19. “Українські політичні партії в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.: програми, організації, особистості“, викладач – доктор історичних наук, професор Федьков О.М.

20. “Велика Скіфія“, викладач – кандидат історичних наук Гуцал В.А.

21. “Захист дітей у міжнародному праві“, викладач – кандидат історичних наук, доцент Адамовський В.І.

22. “Історія світового та вітчизняного автомобілебудування (ХІХ-ХХІ)“, викдадач – кандидат історичних наук, професор Хоптяр Ю.А.