ПРОЕКТИ ОПП

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМи СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО) (редакція від 25 березня 2021року) першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Історія та правознавство)

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Архівознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологіягалузі знань 03 Гуманітарні науки Кваліфікація: Магістр історії та археології

Обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Історія та правознавство) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)

https://forms.gle/Lyjqr3d4vL3FT5DP6

Обговорення проєкту ОПП Архівознавство другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021 р.)

 

Результати обговорення ОПП Середня освіта (історія та правознавство) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) зі стейкхолдерами

Результати обговорення освітньо-професійної програми «Архівознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія зі стейкхолдерами