ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ (із силабусами)

Згідно наказу “Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету на 2021-2022 навчальний рік” за кафедрою архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін закріплено наступні навчальні дисципліни:

№ з/п Назва навчальної дисципліни (практики) Спеціальність, освітньо-професійна/освітньо-наукова програма
1 2 3

Ступінь вищої освіти “бакалавр”

1. Антропологія 242 Туризм, освітньо-професійна програма Туризм
2. Археологія України 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)
014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
3. Археологія та методика польових археологічних досліджень 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
4. Археологія ранніх слов’ян 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
6. Інформаційні технології в історичних дослідженнях 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
7. Історія первісного суспільства 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
8. Методика правового виховання 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)

9.

Історична та правова інформатика 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)

10.

Конституційне право України 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)
11. Конституційне право України та зарубіжних країн 052 Політологія, освітньо-професійна програма Політологія
12. Основи теорії держави і права 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)
13. Спеціальні історичні дисципліни 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
14. Практика: навчальна археологічна практика 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)
014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
11. Право: підприємницьке право 241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа
12. Право: правове регулювання туристичної діяльності 242 Туризм, освітньо-професійна програма Туризм
13. Правові засади соціальної роботи 231 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна педагогіка
232 Соціальне забезпечення, освітньо-професійна програма Соціальна допомога
14. Право: правознавство 242 Туризм, освітньо-професійна програма Туризм
241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа
15. Правознавство 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація спеціалізація 1. Образотворче мистецтво /

2. Декоративно-прикладне мистецтво /

3. Реставрація творів мистецтва

051 Економіка, освітньо-професійна програма Економіка підприємства
242 Туризм, освітньо-професійна програма Туризм
035 Філологія (Українська мова та література), освітньо-професійна програма Українська мова і література
061 Журналістика, освітньо-професійна програма Журналістика
061 Журналістика, освітньо-професійна програма Реклама та зв’язки з громадськістю
16. Природоохоронне законодавство та екологічне право 101 Екологія, освітньо-професійна програма Екологія
17. Практика: юридична практика 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія та правознавство)

Ступінь вищої освіти “магістр”

18. Археографія 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
19. Виробнича науково-дослідна практика в архіві 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
20. Документознавство й архівознавство та книгознавство й бібліотекознавство 061 Журналістика, освітньо-професійна програма Журналістика
21. Історіографія архівознавства 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
22. Інформаційні системи в архівній справі 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
23. Історія архівних установ України 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
24. Історична наука в Російській імперії та СРСР 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
25. Актуальні проблеми археологічних досліджень 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
26. Практика: виробнича науково-дослідна практика в архіві 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія (1 рік 9 місяців навчання)
27. Архівний менеджмент і маркетинг 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
28. Міжнародне право 242 Туризм, освітньо-професійна програма Туризмознавство
241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа
29. Наукова інформація в архівній справі 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
30. Практика: виробнича педагогічна асистентська практика 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
31. Правові основи діяльності вищої школи 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
32. Теорія і методологія архівознавства 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Архівознавство
33. Українська історіографія 014 Середня освіта (Історія), освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія
032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія (1 рік 9 місяців навчання)
Ступінь вищої освіти “доктор філософії”
34. Актуальні проблеми сучасної історичної науки України 032 Історія та археологія, освітньо-наукова програма Історія та археологія
35. Науково-педагогічна практика 032 Історія та археологія, освітньо-наукова програма Історія та археологія

Перелік обраних студентами денної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору студентів навчальних планів підготовки фахівців ступенів вищої освіти “бакалавр” (ІІ-ІV курси) та “магістр” (ІІ курс) на 2020-2021 навчальний рік.

№ з/п Назва навчальної дисципліни Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма спеціальності, на якій викладатиметься навчальна дисципліна
1 2 3
Ступінь вищої освіти “бакалавр”
1. Правознавство 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)
2. Історія правових вчень 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
3. Правова глобалізація та Україна 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
4. Основи сімейного права 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
5. Кримінальне право та процес 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
6. Методика викладання правознавства 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
7. Новітня історія Росії 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія
8. Конституційне право України 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
9. Основи цивільного права 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
10. Методика правового виховання 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)
11. Правові основи природокористування 10 Природничі науки Спеціальність: 106 Географія
Ступінь вищої освіти “магістр”
1. Кінофотодокументи в історичних дослідженнях 032 Історія та археологія, освітньо-професійна програма Історія