АТЕСТАЦІЯ

Програма підсуткової атестації. Комплексний екзамен з навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр”  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою “Історія та правознавство”

А.ГФІЛІНЮК Методичні рекомендації з написання курсових робіт з написання курсових робіт для студентів історичного факультету

В.С.СТЕПАНКОВ Бакалаврська робота: методичні поради

В.С.СТЕПАНКОВ Магістерська робота: методичні поради