МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Археологічні дослідження в Україні : здобутки і перспективи : Збірник матеріалів X Всеукраїнської студентської археологічної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 116 с.

Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський)

Програма другої міжнародної науково-практичної конференції  “АРХІВІСТИКА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА” (22-23 квітня 2021 р.)

Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Вcеукраїнської науково-практичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Електронне видання

Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р.

Програма наукової конференції студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 навчальному році

Археологічні дослідження в Україні : здобутки і перспективи : збірник матеріалів IX Всеукраїнської студентської археологічної конференції (Завантажити)

Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип 16. (2019 р.)

Археологічні дослідження в Україні : здобутки і перспективи : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської студентської археологічної конференції (Завантажити)

Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип 15. (2018)

Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип 14. (2017)