САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ГРАФІК КОНТРОЛЮ самостійної роботи студентів по кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих  дисциплін. на і семестр 2020-2021 н.р.