Хоптяр Ю.А.

Хоптяр Юрій Анатолійович

Народився 9 липня 1961 р. в смт. Ярмолинці Хмельницької області.

Після успішного закінчення у Кам.-Подільському середньої школи №1 у 1978 р. Юрій Анатолійович вступає на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту. В цей час молодий студент виступає активним учасником громадського життя факультету та інституту:обирався членом профбюро групи, брав участь у спортивних змаганнях, працюва на будівництві, сільськогосподарських роботах та інше.

Після закінчення у 1982 р. інституту з відзнакою Ю.А.Хоптяр за розподілом розпочав трудову діяльність у середній школі с.Нове Село, Ярмолинецького району учителем історії і правознавства. Організувавши історичний гурток, молодий педагог зацікавив учнів пошуковою археологічною та історичною роботою.

У серпні 1983 р. Юрій Анатолійович перейшов на роботу у Кам’янець-Подільську СШ №16, де викладав історію і правознавство.

За особисті професійні і моральні якості Ю.А. Хоптяра у листопаді 1983 р. запросили на посаду асистента у Кам’янець-Подільську філію загальнотехнічного факультету (ЗТФ) Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО). Витримавши конкурсний відбір серед трьох претендентів, Юрій Анатолійович викладав у ХТІПО історію, філософію.

Виконуючи конституційний обов’язок, Ю.А.Хоптяр з травня 1984 р. по листопад 1985 р. служив у лавах Збройних Сил, де пройшов шлях від рядового до лейтенанта. Після завершення служби у листопаді 1985 р. Юрій Анатолійович повернувся на попередню роботу у Кам’янець-Подільську філію ЗТФ ХТІПО. Однак, у липні 1987 р. за рішенням міністерства освіти ця філія припинила функціонування тому, з метою збереження викладацького складу, викладачів розподілили між педагогічним і сільськогосподарським інститутами. Таким чином, у серпні 1987 р. колишній випускник розпочав роботу у педінституті на посаді асистента і з того часу працює у рідному вузі.

З вересня 1987 р. протягом трьох років Ю.А.Хоптяр знаходився на стажуванні на кафедрі історії Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко, проводив заняття на факультеті міжнародних відносин, працюючи з іноземними студентами. Одночасно в інституті історії АН УРСР затвердив тему кандидатської дисертації «Селянський рух на Лівобережній Україні (березень 1917-січень 1918 рр.)». Навчався у відомих вчених істориків: професорів А.О. Буравченкова, Ю.М. Гамрецького, Н.І. Миронець, А.Г.Слюсаренка та інших.

У грудні 1990 р. на розширеній спеціалізованій вченій раді Київського національного університету Ю.А.Хоптяр успішно захистив кандидатську дисертацію. У листопаді 1995 р. рішенням вченої ради педінституту Юрію Анатолійовичу Хоптяру за плідну наукову та навчально-методичну працю присвоєно вчене звання доцента. У 2006 р. вчена рада університету одноголосно обрала Ю.А.Хоптяра на посаду професора кафедри на той час історії Росії та спеціальних історичних дисциплін.

Чимало Ю.А. Хоптяр зробив для покращення матеріально-технічної бази історичного факультету. Завдяки його зусиллям, за сприяння ректорату, деканату, став до ладу на історичному факультеті сучасний кабінет правознавства (ауд.19) у якому студенти і вчителі здобувають відповідну навчально-методичну інформацію та орієнтири для подальшої діяльності.

Поруч з цим, професором кафедри постійно проводилась наукова робота. В процесі створення дисертації та після її захисту опубліковано близько 200 наукових праць, присвячених проблемам історії України та Поділля.  Діапазон наукових інтересів Ю.А. Хоптяра досить широкий. Цілий ряд наукових досліджень було присвячено аграрним проблемам, питанням освіти, торгівлі, шляхового будівництва, репресій, судочинства та іншим. Дослідник Поділля взяв участь у роботі понад ста наукових та краєзнавчих конференцій.

Будучи членом “Спілки краєзнавців України”, Юрій Анатолійович плідно працює над краєзнавчою тематикою. У 2004 р. зусиллями науковців Ю.А. Хоптяра та П.Я. Слободянюка побачило світ наукове видання присвячене “малій батьківщині” –  Ярмолинцям, у якому широкому загалу читачів пропонувався багатий історико-краєзнавчий матеріал. Нарощуючи роботу над обраною краєзнавчою тематикою, у 2007 р. з-під пера вченого вийшло унікальне генеалогічне видання присвячене історії восьми поколінь роду Хоптярів. У ньому автор вміло переплів історію родини з історією краю. Справді, дослідити родовід впродовж двох століть – справа вельми складна. Особливо, коли це стосується не родини дворян, високих державних службовців, митців, а простих людей – селян. Про це родинне видання повідомлялося у пресі.

Паралельно із науковими розробками здійснювалась помітна навчально-методична робота. Силами Ю.А. Хоптяра створене навчально-методичне забезпечення програмних дисциплін, а також видано кілька навчально-методичних матеріалів і курси лекцій „Основи конституційного права України” (2000 р.) та „Основи права України” (2002 р.), які рекомендовані міністерством освіти і науки України, про що повідомляла університетська преса. З 2005 по 2013 рр. вийшла серія навчальних посібників з різних навчальних дисциплін: “Етнолгія”, “Історія Росії (ХУШ ст.)”, “Історична термінологія”, “Історія Росії (ХУІІ ст.)”, “Основи правознавства”, “Наукова інформація в архівній справі”. Усі ці видання також отримали дозвіл міністерства освіти і науки України на друк. Майже всі вказані видання перевидавалися двічі, а “Етнологія” –  тричі! Такий показник вказує на високу якість наукової, навчально-методичної літератури, створеної Ю.А. Хоптяром, кількісний показник якої давно перевалив за сотню. У 2012 р. Юрій Анатолійович був включений до авторського колективу вчених енциклопедистів Енциклопедії історії України до дев’ятого тому якої увійшло ряд його статей.

За постійну і самовіддану працю Ю.А.Хоптяр неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректорату, міського відділу освіти та медаллю до 85-річчя університету (2003). Юрій Анатолійович нагороджений: урядовими нагородами “Почесний знак міністерства юстиції” (2008), “Відмінник освіти України” (2005), відзначений грамотами МОН (2006), Інституту історії України НАН України (2007), Національної спілки краєзнавців України (2014), управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації (2008-2011), обласної та міської ради. За особистий внесок у дослідження та популяризацію історико-культурної спадщини Ю.А. Хоптяра у 2012 р. зараховано до галереї “Провідні дослідники історії Хмельниччини”, що знаходиться в Державному архіві Хмельницької області. Ряд видань розташували на своїх шпальтах відомості автобіографічного та популярного характеру про Ю.А. Хоптяра (див.нижче).

У 2018 р. професор Ю.А. Хоптяр до 100-річчя рідного університету опублікував монографію «Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, перспективи (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.». А в квітні 2019 р. за вказане грунтовне дослідження Ю.А.Хоптяр став переможцем ХІV-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук».

Свої творчі сили та натхнення Юрій Анатолійович черпає із родини, сім’ї, а одружений з 1986 р. Для родини Хоптярів університет став рідним, адже  дружина – Хоптяр Алла Олександрівна, також випускниця вишу (1992), тепер кандидат філологічних наук, декан факультету іноземної філології К-ПНУ. Разом з дружиною Юрій Анатолійович виховував сина – Хоптяра Андрія Юрійовича (1987 р.н.), також випускника К-ПНУ (2010 р.) з відзнакою, який у 2015 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. У січні 2012 р. родина Хоптярів, зусиллями Андрія та Тетяни (також випускниці К-ПНУ), поповнилася онуком Владиславом Андрійовичем. Можливо, в майбутньому, він також стане науковцем, істориком як його батько, дід та прадід. У квітні 2017 р. сімейство поповнилося ще й онучкою Алісою Андріївною Хоптяр.

Бадьорого, компетентного, дисциплінованого, з почуттям гумору – саме такого звикли бачити Юрія Анатолійовича в університеті викладачі та студенти, саме такі люди і складають золотий фонд колективу.

Список наукових публікацій

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Хоптяр Ю.А. Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, перспективи (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : наукове видання. Кам’янець-Подільсьский : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. 312 с.
2. Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.
3. Меджибіж полікультурний. Лев Баженов, Юрій Хоптяр, Олег Погорілець, Тетяна Вєтрова. Путівник. Наукове видання. Житомир: ТОВ «505», 2020.116 с.

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Хоптяр Ю.А. Розвиток шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С.А. Копилов (гол.ред.), О.М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІІІ. С. 213-218. (0,25 др.арк.). https://drive.google.com/file/d/1IwESoFTVY2Yf85g1rKc8t9ZzDF194ptM/view
2. Хоптяр Ю.А. Вчені Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у складі авторського колективу “Енциклопедії історії України”. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 рр. С.447-457. (0,5 др.арк.). http://onkp.kpnu.edu.ua/
3. Хоптяр Ю.А. Туристичні напрямки на Поділлі початку ХХІ ст., як засіб розвитку пізнавальних здібностей молоді (на матеріалах Ярмолинеччини). // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 рр. С.282-291. (0,5 др.арк.). http://onkp.kpnu.edu.ua/
4. Хоптяр Ю.А. З історії кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правових дисциплін (1952-2017 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С.А. Копилов (гол.ред.), О.М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.] Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХІV. С. 288-296. (0,5 др.арк.). https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
5. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.О., Хоптяр А.Ю. Олександр Степанович Юрков – будівничий туристичної справи на Поділлі // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. – Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 рр. – С.713-718. (0,25 др.арк.). http://onkp.kpnu.edu.ua/
6. Хоптяр Ю.А. Історія кафедри “Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін” історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – С.496-519. (0,5 др.арк.).  https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-k
7. Хоптяр Ю.А. Здобутки і перспективи кафедри «Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (2000-2018 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – С.482-497. (0,5 др.арк.). https://drive.google.com/file/d/1-IoOWHSXRq1QOxtj5fKeP3i0xXaGmz8u/view
8. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю.. Утворення та розвиток військового містечка на залізничній станції Ярмолинці (1930-1940 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський, національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Т.30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. С.387-396. (419 с.). (0,5 др.арк.). https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/tom-30-2020/
9. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю. Поляки на Поділлі наприкінці ХVІІІ – наприкінці 30-х рр.. ХХ ст. (На матеріалах Ярмолинецького району Хмельницької області). // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський, Національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т.33: До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка. С.201-213. (248 с.). (0,5 др.арк.). https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/tom-33-2021/
10. Хоптяр Ю.А.. Баженова С.Є., Баженов Л.В., Оліпер С.І. На пограниччі культур. Культурне і громадсько-політичне життя польського населення Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2020. 456 с. (Рецензія) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т.34. С.281-286. (292 с.). (0,25 др.арк.). https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/tom-34-2021

 Навчально-методичні посібники, інші друковані навчально-методичні праці

1. Хоптяр Ю.А. Навчально-методичні матеріали з «Країн СНД і Балтії у пост союзний період». Кам.-Под. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (1 др.арк.).;
2. Хоптяр Ю.А. Навчально-методичні матеріали з «Цивільного та сімейного права». Кам.-Под. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (1,5 др.арк.).
3. Хоптяр Ю.А. Навчально-методичні матеріали з «Правознавства». Кам.-Под. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (1,5 др.арк.). ;
4. Хоптяр Ю.А. Навчально-методичні матеріали з «Пам’яткознавства». Кам.-Под. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (1 др.арк.).
5. Хоптяр Ю.А. Навчально-методичні матеріали з «Спеціальні історичні дисципліни». Кам.-Под. : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (1 др.арк.)..

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Хоптяр Ю.А. Встановлення і розслідування злочинів нацистів в Ярмолинецькому районі  (на матеріалах діяльності Кам’янець-Подільської обласної комісії (1944-1945) // Матеріали ХV Подільської наукової історико-краєзнавчої конфереції присвяченої 100-річчю Української революції (1917-21 рр.), 100-річчю заснування К-ПНУ / [ ред. кол. Копилов С.А., Реєнт О.П., Баженов Л.В. та ін.] Кам’янець-Подільський. : ФОП Сисин О.В., 2017. С.229-233. (0,25 др.арк.).
2. Хоптяр Ю.А. Повість “Право на щастя” – педагогічна поема про сучасну молодь // Матеріали науково-практичної конференції “Василь Баженов: життя і творчість в ім’я України та рідної Хмельниччини” (До 100-річчя від дня народження подільського письменника, краєзнавця, педагога) / [редкол.: Л.В.Баженов (співголова), В.І.Горбатюк (співголова), Б.С.Кузіна (відп. секретар.) та ін.].  Кам’янець-Подільський: ПП “Аксіома”, 2017.  С.93-94. (0,1 др.арк.).
3. Хоптяр Ю.А. Новоселецький період життя та творчості В.М.Баженова (1947-1958 рр.) / Матеріали науково-практичної конференції “Василь Баженов: життя і творчість в ім’я України та рідної Хмельниччини” (До 100-річчя від дня народження подільського письменника, краєзнавця, педагога) / [редкол.: Л.В.Баженов (співголова), В.І.Горбатюк (співголова), Б.С.Кузіна (відп. секретар.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ПП “Аксіома”, 2017.  С.105-111. (0,25 др.арк.).
4. Хоптяр Ю.А. Завальнюк О.М. Хоптяр Ю.А. Славний син м.Старокостянтинова (До 70-річчя від дня народження і 45-річчя науково-педагогічної праці професора Л.В.Баженова) // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність: Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції м.Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р. / Редкол.: А.Г.Філінюк, докт. іст. наук. проф. (голова); О.М.Завальнюк, докт. іст. наук, проф. (заст. голови); В.І.Якубовський, канд. іст. наук, доц. (наук. ред.); В.Г.Байдич, канд. іст. наук; О.П.Григоренко, докт. іст. наук, проф.: М.С.Мельничук; Тимків С.А. (відп. секретар). Старокостянтинів: ФОП Бицик Ю.В., 2017.  С.257-261. (0,25 др.арк.).
5. Хоптяр Ю.А. Життя та творчість В.М.Баженова (Новоселицький період 1947-1958 рр.) // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність: Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції м.Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р. / Редкол.: А.Г.Філінюк, докт. іст. наук. проф. (голова); О.М.Завальнюк, докт. іст. наук, проф. (заст. голови); В.І.Якубовський, канд. іст. наук, доц. (наук. ред.); В.Г.Байдич, канд. іст. наук; О.П.Григоренко, докт. іст. наук, проф.: М.С.Мельничук; Тимків С.А. (відп. секретар). – ФОП Бицик Ю.В., 2017. – С.270-274. (0,25 др.арк.).
6. Хоптяр Ю.А. Слово про ректора // Сергій Копилов очима колег, друзів, учнів: до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / Укладачі В.А.Дубінський, В.С.Степанков. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. – 85-89. (0,25 др.арк.).
7. Хоптяр Ю.А. Проекти Конституції доби Директорії (1919-1920) // Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції «Старокостянтинівщина та Національно-визвольні змагання» (Старокостянтинів 7-8 червня 2019).  / За ред.. Баженова Л.В., Завальнюка О.М. та інших.. – Старокостянтинів, 2019. – С. 64-68. (0,25 др.арк.).
8. Хоптяр Ю.А. Залізничне будівництво на Поділлі (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) (на матеріалах Дунаєвецького району) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць.  Вип.7. (За матеріалами науково-краєзнавчої конференції «Селище Дунаївці в сузір’ї громад: минуле і сьогодення», присвяченої 105-ій річниці з часу застосування смт Дунаївці.  2 серпня 2019 р. – Дунаївці-Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2019. – С.181-186. (0,25 др.арк.).
9. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю. Стан та будівництво шляхів сполучення в Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Дунаєвецького району) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. Вип.7. (За матеріалами науково-краєзнавчої конференції «Селище Дунаївці в сузір’ї громад: минуле і сьогодення», присвяченої 105-ій річниці з часу застосування смт Дунаївці. – 2 серпня 2019 р. Дунаївці-Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2019.  С.198-205. (0,25 др.арк.).
10. Конституційний процес доби Директорії УНР (1919-1920) // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали У міжнародної науково-практичної конференції м. Кам’янець-Подільський, 7-8 жовтня 2019 р. / редкол. : С.А.Копилов (гол.), Л.В.баженов, В.А.Дубінський та ін.). Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. С.119-121. (0,25 др.арк.).
10. Хоптяр Ю.А. Професор Іван Васильович Рибак – дослідник історії та повсякденного життя населення Віньковеччини. / Віньковеччина: історія, культура, духовність. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції 15-16 листопада 2019 р. [редкол.: Л.В.Баженов, голова, П.І.Староста, співголова, В.В.Войтович, відп. Секретар та ін.]. Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2019. – С.187-192. (0,25 др.арк.).
11. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю. Соціально-політичні процеси на Ярмолинеччині у ХV–ХVIII ст. // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конфереції присвяченої 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ імені Івана Огієнка / [ ред. кол. Копилов С.А., Реєнт О.П., Баженов Л.В. та ін.]. Кам’янець-Подільський. : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.141-146. (488 с.). (0,25 др.арк.).
12. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю. Польська родина Орловських та її вплив на соціально-економічний та культурний розвиток Поділля у кінці ХVIII на початку ХХ ст. (на матеріалах Ярмолинеччини Хмельницької області) // Культурно-історичні виміри сучасної полоністики: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, м.Кам’янець-Подільський 10 грудня 2020 р. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.102-110. (0,25 др.арк.).
13. Хоптяр Ю.А. Старокостянтинівщина в житті академіка Л.В.Баженова. // Рід Острозьких: витоки та надбання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 вересня 2021 року [присв. 30-річчю незалежності України, 495-й річниці від дня народження К.В.Острозького, 460-й річниці надання місту Старокостянтинову Магдебургського права, 450-й річниці побудови замку в Старокостянтинові] / ред.. кол.: Л.В.Баженов (голова), В.С.Прокопчук (співголова), В.І.Муляр (відп. секртар), та ін. Старокостянтинів ФОП Мельник А.А., 2021. 368 с., С.360-365. (0,25 др.арк.).
14. Хоптяр Ю.А., Хоптяр А.Ю. Древня Бакота. Гортаючи сторінки історії…// Печерні комплекси і храми Подністров’я / Матеріали науково-краєзнавчої кон6ференції, 18 вересня 2021 р., с.Буша Могилів-Подільського району. Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2021. С.71-81. (148 с.). (0,25 др.арк.).
15. Хоптяр Ю.А. Бібліотечна справа на Ярмолинеччині (ХХ-ХХІ ст.) // Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України : історія і сьогодення / Всеукраїнської науково-практична конференція: Збірник матеріалів і тез. Хмельницький 29 вересня 2021 р. Хмельницький : Стрихар А.М., 2021, С.129-137. (0,25 др.арк.).
16. Хоптяр Ю.А. Минуле і роздуми: спогади про ректора Анатолія Копилова // Анатолій Олексійович Копилов: Особистість у вимірі епохи: Спогади. Дослідження: збірник матеріалів науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [уклад.: Володимир Дубінський, Валерій Степанков]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип.3. С.68-71. (256 с.). (0,25 др.арк.).

Дисципліни

Пам’яткознавство
Історична термінологія
Основи конституційного та адміністративного права
Конституційне право України
Основи сімейного права
Російський імперський проект: Російська імперія, СРСР, Російська Федерація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури