Семенюк А.В.

Народилась 8 березня 1986 р. в м.Харків (Україна).

З вересня 1992 року до липня 2003 року навчалась у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №15, де одержала атестат про повну середню освіту з відзнакою.

У липні 2003 року вступила до Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича на юридичний факультет, який закінчила у червні 2007 року та отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Право». У червні 2008 року здобула кваліфікацію магістр права за спеціальністю «Правознавство».

У січні 2016 року захистила дисертацію на тему: «Кримінально-правова характеристика знищення та пошкодження майна за Кримінальним кодексом України» за спеціальністю Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та у лютому 2017 року здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З січня 2007 по липень 2008 року та з вересня 2011 по серпень 2019 року працювала юристом на ТОВ «Український кристал». З 25 липня 2008 по серпень 2011року працювала секретарем Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. З вересня 2011 по липень 2014 року працювала асистентом кафедри економічної теорії і права Подільського державного аграрно-технічного університету. З 2013 по 2017 роки працювала за сумісництвом асистентом кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права.

З вересня 2019 року працюю старшим викладачем кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Маю близько 13 опублікованих праць.

Заміжня. Виховує 2 дітей.

Список наукових публікацій

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.

Навчально-методичні посібники, інші друковані навчально-методичні праці

1. Конституційне право України: Методичні вказівки і питання для підготовки до семінарських занять студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Історія та правознавство / А.В. Семенюк-Прибатень – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 85с.
2. Основи цивільного права України: Методичні вказівки і питання для підготовки до семінарських занять студентів 3-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Історія та правознавство / А.В. Семенюк-Прибатень, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 80с.
3. Трудове право: Методичні вказівки і питання для підготовки до семінарських занять студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Історія та правознавство / А.В. Семенюк-Прибатень / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 92 с.

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Знищення та пошкодження «спеціальних» видів майна / А.В.Семенюк-Прибатень //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів та здобувачів університету. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Випуск 19, 2020. Т.1. С.55.
2. Методика викладання правових дисциплін як елемент формування правової свідомості студента / А.В.Семенюк-Прибатень // Теоретико-методологічні і практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід та проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 4 грудня 2020 р. Кам’янець-Подільський.
3. Кримінальна відповідальність за знищення та пошкодження майна: традиції вітчизняної законодавчої практики / А.В.Семенюк-Прибатень //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів та здобувачів університету. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Випуск 20, 2021.  Т.1. С.57-59(176).
4. Значення міжнародно-правових механізмів забезпечення прав людини / Семенюк-Прибатень А.В.  // Літописець. Випуск 17: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 2 грудня 2021 року). Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022. С.194.
5. Академічна доброчесність як гарантія високої якості освіти/ Семенюк-Прибатень А.В.  //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів та здобувачів університету. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Випуск 21, 2022.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури