Університет все більше демонструє участь у міжнародній співпраці. Активну роботу в налагодженні зав’язків із зарубіжними науковими центрами провів член кафедри канд. іст. наук В. Гуцал, у результаті чого вдалось підписати угоду про міжнародну співпрацю між Кам’янець-Подільським національним університетом імені І.Огієнка та Інститутом археології і етнології ПАН щодо дослідження археологічної пам’ятки Кам’янець-Подільський – Татариська. Археологічні розкопки цього поселення в 2019-2020 рр. будуть проводитись Подільською трипільською міжнародною експедицією в рамках наукового проекту «Dynamics of the prehistoric culture: Comprehensive analysis of records from Central and Southeastern Europe» і фінансуватимуться з гранту Національного наукового центру Республіка Польща 2018/29/В/HS3/01201.

Договір підписали заступник директора ІАЕ ПАН професор, др. габ. Х. Мамзер та ректор Кам’янець-Подільського національного університету С. Копилов. Співробітництво принесе користь обом інституціям і справі наукових досліджень.