Підсумок археологічного сезону

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИНИ

П’ятдесят шостий польовий сезон експедиції Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка завершився. На кафедрі архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, підсумували результати роботи. У ньому брали участь студенти-першокурсники спеціальностей Історія та археологія та Середня освіта (Історія), доцент кафедри А.Ф. Гуцал та завідувач археологічною лабораторією, кандидат історичних наук В.А. Гуцал. Доцент А.Ф. Гуцал проінформував про дослідження городища в с. Привороття Друге, в якому під час розкопок було закладено чотири шурфи, що дозволили з’ясувати деякі конструктивні особливості оборонних та господарських споруд, виявлено багатий набір керамічного посуду, окремі знаряддя праці та ін. Аналіз зібраного матеріалу уможливив встановлення етапів функціонування городища, яке було заселене носіями трипільської культури, племенами раннього залізного віку та давньоруською людністю.

Про участь студентів-істориків Кам’янець-Подільського університету в міжнародній трипільській експедиції доповіли її керівники – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України Олександр Дяченко та доктор історичних наук, професор Інституту археології та етнографії Польської академії наук Івона Собковяк-Табака. Роботи проводились у межах урочища Татариська у с.Смотрич поблизу Кам’янця- Подільського коштом гранту Національного наукового центру Польщі. Археологи натрапили на унікальні залишки двох гончарних печей, датовані кінцем ІV початком ІІІ тис. до н.е., конструкція яких виявилась унікальною для розуміння еволюції таких випалювальних пристроїв. Також вдалося розкрити залишки трипільського житла та чималу кількість фрагментів керамічних виробів, що загалом дозволяє з’ясувати деякі моменти трипільської історії в межах Середнього Подністров’я.

У 2020 р. планується продовжити розпочаті роботи.