Презентація навчального посібника “Основи правознавства”

НОВИНИ

15 жовтня 2020 р. в приміщенні читального залу історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка відбулася презентація навчального посібника “Основи правознавства” підготовленого групою авторів кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка кандидатами наук Хоптяром Ю.А., Адамовським В.І., Баженовим О.Л., Глушковецьким А.Л., Лубчинським А.А., Семенюк-Прибатень А.В.

Презентація відбувалася за сприяння та активної участі працівників бібліотеки та її очільниці Клімчук Л.В.

На презентації були присутні викладачі та студенти історичного факультету які уважно прослухали кожного із співавторів видання, а також завідувача кафедрою доктора історичних наук Федькова О.М., які вказали що: «Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, серед яких – створення міцного юридичного підґрунтя правової держави з урахуванням досвіду і вимог, вироблених свого часу розвиненими демократіями світової спільноти. Україна, ставши на шлях розвитку та становлення дійсно суверенної держави, неухильно орієнтуючись на визнані світовою практикою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти приступила до формування державних інституцій, місцевого самоврядування, системи національного права.

 

Для розбудови правової держави в Україні важливим є додержування нового вищого рівня правосвідомості та правової культури. В зв’язку з цим великого значення набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства побудова правової держави, громадянського суспільства не відбудеться. Підвищення рівня правових знань, правосвідомості та правової культури молоді можливе лише за умов систематичного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновіших юридичних підручників та посібників.

Особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду на прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. нової Конституції та відповідно до неї багатьох законів. Прийняття і набуття чинності Конституції, в якій чимало принципових питань вирішується по-новому, суттєво змінило політичну систему нашого суспільства, піднесло на вищий рівень правовий статус громадян тощо.

Розуміння основ конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного та інших галузей права, визначених у Основному Законі, стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України.

Одним із шляхів формування правової культури є здобуття юридичних знань в межах навчального курсу «Основи правознавства». Підготовлене видання науковцями К-ПНУ імені Івана Огієнка будується на чинному законодавстві України, практиці його застосування та широкій джерельній базі. У ньому в формі лекцій доступно та популярно подається визначення права і його системи, виникнення та сутність держави, розкриваються поняття правотворення, права реалізації, законності і правопорядку, юридичної відповідальності тощо.

Видання складається із вступу, двадцяти восьми тем, що присвячені різним галузям права, додатків, питань для контролю, обговорення та дискусій, списку рекомендованої літератури. Така структура видання дозволяє охопити основний матеріал для підготовки та проведення навчальних курсів «Правознавство», «Конституційне право», «Теорія держави і права» та інших галузей права. У посібнику поряд з традиційною тематикою, що залишається не змінною, запропоновано і ряд нових, модернових тем на кшталт: «Сучасні судові, правоохоронні, правозахисні органи України», «Туристичне право», «Міжнародне право» та інші.

Суттєво додає навчальний посібник у частині додатків, яких запропоновано до одинадцяти тем. За їх допомогою читачі легко зрозуміють сутність відповідної юридичної тематики, зуміють розібратися у лабіринтах права. Вдало розписані карти-схеми покликані роз’яснити вихованцям складні проблемні юридичні структури, організаційні системи юриспруденції.

Запропоновані питання для самоконтролю, обговорення та дискусій безумовно будуть слугувати поглибленому вивченню тих чи інших, ще не засвоєних питань.

Навчальний посібник пройшов експертизу і був підтриманий трьома рецензентами: кандидатами юридичних наук Лінником Н.В., Літкевичем В.С. та суддею міськрайонного суду Хмельницької області Мініскевичем А.Л.

«Основи правознавства» відповідає навчальній програмі, написана на належному навчально-методичному рівні із залученням сучасних методів і засобів навчання та виховання. Вивчення і засвоєння вихованцями контрольних питань сприятиме усвідомленню необхідності побудови правової держави та дотримання верховенства права у державі.

Даний навчальний посібник може рекомендуватися досить широкому загалу: викладачам історії та права, вчителям і студентам, абітурієнтам і учням. В цілому робота відповідає сучасним вимогам, вміщує наукову новизну, пройшла апробацію, буде корисною і цікавою для всіх кому не байдужий історичний та державотворчий процеси в Україні»